švédsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

拝啓
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
拝啓
Bästa frun,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
拝啓
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
拝啓
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
関係者各位
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
拝啓
・・・・様
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
拝啓
・・・・様
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
・・・・を喜んで推薦いたします。
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
彼は・・・・によって有名になりました。
... utmärkte sig genom att ...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
Hens största talang är / finns inom ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
Hen är en kreativ problemlösare.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
Hen har en bred kompetens.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
彼/彼女には責任感があります。
Hen hanterar ansvar väl.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
彼/彼女の担当は・・・・でした。
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu