maďarsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Gentilissimo,
Tisztelt Uram!
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Tisztelt Hölgyem!
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
A chi di competenza,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Tisztelt Uraim!
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Tisztelt Smith Úr!
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Tisztelt Smith Asszony
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...si è distinto/a più volte per...
...megkülönböztette magát a ...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
A legnagyobb erőssége a ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
... kreatív problémamegoldó
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
....dispone di una vasta gamma di abilità.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Jól kezeli a felelősséget is.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
È estremamente portato per...
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Ha sempre preso parte attiva in...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
I suoi doveri principali erano:
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Heti feladatai magába foglalták a ...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu