španělsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Hyvä Herra,
Distinguido Señor:
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Hyvä Rouva
Distinguida Señora:
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Hyvä Herra / Rouva
Distinguidos Señores:
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Hyvät vastaanottajat,
Apreciados Señores:
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Hyvät vastaanottajat,
A quien pueda interesar
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Hyvä herra Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formální, příjemce muž, jméno známé
Hyvä rouva Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Hyvä neiti Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Hyvä neiti / rouva Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Puedo recomendar abiertamente a X...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...erottautui hyvillä...
X se distinguió por su...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Su más considerable talento es...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Hän on luova ongelmanratkaisija
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Hänellä on laajat taidot
Tiene una amplia gama de habilidades.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Hän on luotettava henkilö
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Hänellä on hyvä tietämys...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Hänen päävastuualueensa olivat...
Sus principales responsabilidades fueron...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Sus tareas diarias involucraban...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu