nizozemsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Hyvä Herra,
Geachte heer
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Hyvä Rouva
Geachte mevrouw
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Hyvä Herra / Rouva
Geachte heer, mevrouw
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Hyvät vastaanottajat,
Geachte dames en heren
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Hyvät vastaanottajat,
Geachte dames en heren
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Hyvä herra Smith,
Geachte heer Jansen
Formální, příjemce muž, jméno známé
Hyvä rouva Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Hyvä neiti Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Hyvä neiti / rouva Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...erottautui hyvillä...
... onderscheidde zich door ...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Hän on luova ongelmanratkaisija
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Hänellä on laajat taidot
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Hän on luotettava henkilö
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Hänellä on hyvä tietämys...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Hänen päävastuualueensa olivat...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu