nizozemsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...distingis per...
... onderscheidde zich door ...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Li/ŝi havas grandan scion de....
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu