maďarsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

尊敬的先生,
Tisztelt Uram!
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Tisztelt Hölgyem!
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Tisztelt Uraim!
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Tisztelt Smith Úr!
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Tisztelt Smith Asszony
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
很高兴可以为...做推荐
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
在他...时加入...,我和他初次认识
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
我毫不犹豫为...写推荐信
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
我很高兴能为...写推荐信
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...以...区别于其他人
...megkülönböztette magát a ...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
他/她最大的才能在于...
A legnagyobb erőssége a ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
... kreatív problémamegoldó
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
他/她拥有众多技能。
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
他/她能清楚地表达自己的想法。
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
他/她能很好的处理各种责任。
Jól kezeli a felelősséget is.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
他/她在...方面拥有广泛知识
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
他/她总是积极参加...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
他/她的主要职责是...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
他/她每周的工作包括...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...总能高质量地按时完成工作。
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
我认为...应该被优先考虑,因为...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu