finsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

尊敬的先生,
Hyvä Herra,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Hyvä Rouva
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Hyvä Herra / Rouva
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Hyvä herra Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Hyvä rouva Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Hyvä neiti Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
很高兴可以为...做推荐
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
在他...时加入...,我和他初次认识
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
我毫不犹豫为...写推荐信
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
我很高兴能为...写推荐信
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...以...区别于其他人
...erottautui hyvillä...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
他/她最大的才能在于...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Hän on luova ongelmanratkaisija
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
他/她拥有众多技能。
Hänellä on laajat taidot
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
他/她能清楚地表达自己的想法。
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
他/她能很好的处理各种责任。
Hän on luotettava henkilö
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
他/她在...方面拥有广泛知识
Hänellä on hyvä tietämys...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
他/她总是积极参加...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
他/她的主要职责是...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
他/她每周的工作包括...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...总能高质量地按时完成工作。
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
我认为...应该被优先考虑,因为...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu