finsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Vážený pane,
Hyvä Herra,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Hyvä Rouva
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Hyvä Herra / Rouva
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Hyvä herra Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Hyvä rouva Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Hyvä neiti Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
... vynikal(a) v... .
...erottautui hyvillä...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
On/ona řeší problémy efektivně.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Hänellä on laajat taidot
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Hän on luotettava henkilö
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
On/ona má obsáhnou znalost...
Hänellä on hyvä tietämys...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
On/ona je iniciativní v... .
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu