dánsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Vážený pane,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det vedkommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Kære fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
... vynikal(a) v... .
... adskilte sig selv ved at...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
On/ona řeší problémy efektivně.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
On/ona má obsáhnou znalost...
Han / hun har en omfattende viden om... .
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
On/ona je iniciativní v... .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Hans / hendes ansvarområder var...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu