švédsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Sayın Yetkili,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sayın Yetkili,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sayın Yetkili,
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sayın Yetkililer,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Yetkili makama / merciiye,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sayın Ahmet Bey,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sayın Dilek Hanım,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sayın Melek Hanım,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sayın Demet Hanım,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Sayın Alihan Erturan,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
... için sizinle çalışmak isterdim.
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Güçlü yanlarım ...
Mina främsta styrkor är ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mitt kompetensområde är ...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
... diline son derece hakimimdir.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Jag är en erfaren användare av ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Mükemmel iletişim becerisi
Utmärkt kommunikationsförmåga
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Tümdengelim muhakemesi
God slutledningsförmåga
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Mantıklı düşünebilme
Logiskt tänkande
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analitik düşünce
Analytisk förmåga
Schopnost detailně hodnotit
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Bra samarbetsförmåga
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Anlaşma becerisi
Bra förhandlingsteknik
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Sunum becerisi
Bra presentationsteknik
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Saygılarımla,
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Tüm içtenliğimle,
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Saygılarımla,
Vördsamt,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Saygılar,
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem