česky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Sayın Yetkili,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sayın Yetkili,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sayın Yetkili,
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sayın Yetkililer,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Yetkili makama / merciiye,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sayın Ahmet Bey,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sayın Dilek Hanım,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sayın Melek Hanım,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sayın Demet Hanım,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Sayın Alihan Erturan,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
... için sizinle çalışmak isterdim.
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Güçlü yanlarım ...
Moje silné stránky jsou...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Moje oblast odborných znalostí je...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
... diline son derece hakimimdir.
Mám výbornou znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Mám znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Mükemmel iletişim becerisi
Výborné komunikační schopnosti
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Tümdengelim muhakemesi
Dedukce
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Mantıklı düşünebilme
Logické myšlení
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analitik düşünce
Analytické schopnosti
Schopnost detailně hodnotit
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Dobré interpersonální schopnosti
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Anlaşma becerisi
Vyjednávací schopnosti
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Sunum becerisi
Prezentační dovednosti
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Ohledně referencí se obraťte na...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Saygılarımla,
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Tüm içtenliğimle,
S pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Saygılarımla,
S úctou,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Saygılar,
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem