turecky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Bäste herrn,
Sayın Yetkili,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
Sayın Yetkili,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr eller fru,
Sayın Yetkili,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
Sayın Yetkililer,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Yetkili makama / merciiye,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
Sayın Dilek Hanım,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
Sayın Demet Hanım,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
Sayın Alihan Erturan,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Jag skriver gällande er annons på ...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mina främsta styrkor är ...
Güçlü yanlarım ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mitt kompetensområde är ...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Jag har utmärkta kunskaper i ...
... diline son derece hakimimdir.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Jag har grundläggande kunskaper i ...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jag är en erfaren användare av ...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
Mükemmel iletişim becerisi
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
God slutledningsförmåga
Tümdengelim muhakemesi
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logiskt tänkande
Mantıklı düşünebilme
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytisk förmåga
Analitik düşünce
Schopnost detailně hodnotit
Bra samarbetsförmåga
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Bra förhandlingsteknik
Anlaşma becerisi
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Bra presentationsteknik
Sunum becerisi
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Jag finns tillgänglig för intervju ...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Med vänlig hälsning,
Saygılarımla,
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
Tüm içtenliğimle,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Vördsamt,
Saygılarımla,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Vänliga hälsningar,
Saygılar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem