španělsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Bäste herrn,
Distinguido Señor:
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
Distinguida Señora:
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr eller fru,
Distinguidos Señores:
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
Apreciados Señores:
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quien pueda interesar
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Jag skriver gällande er annons på ...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mina främsta styrkor är ...
Mis puntos fuertes son...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mitt kompetensområde är ...
Mi área de conocimiento es...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Tengo un manejo excelente de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jag är en erfaren användare av ...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excelentes habilidades de comunicación
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
God slutledningsförmåga
Razonamiento deductivo
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logiskt tänkande
Razonamiento lógico
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytisk förmåga
Capacidad de análisis
Schopnost detailně hodnotit
Bra samarbetsförmåga
Buena comunicación interpersonal
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Bra förhandlingsteknik
Aptitudes de negociación
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Bra presentationsteknik
Habilidad para hablar en público
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Med vänlig hälsning,
Se despide cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
Atentamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Vördsamt,
Respetuosamente,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Vänliga hälsningar,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem