japonsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Bäste herrn,
拝啓
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
拝啓
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr eller fru,
拝啓
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
拝啓
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
拝啓 
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
拝啓
・・・・様
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Jag skriver gällande er annons på ...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mina främsta styrkor är ...
私の強みは・・・・
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
・・・・することで貢献することができます。
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mitt kompetensområde är ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Jag har utmärkta kunskaper i ...
・・・・語を話すことができます。
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Jag har grundläggande kunskaper i ...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jag är en erfaren användare av ...
・・・・を使いこなすことができます。
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
コミュニケーション能力
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
God slutledningsförmåga
演繹的推理力
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logiskt tänkande
論理的思考能力
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytisk förmåga
分析能力
Schopnost detailně hodnotit
Bra samarbetsförmåga
対人能力
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Bra förhandlingsteknik
交渉能力
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Bra presentationsteknik
プレゼンテーション能力
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
履歴書を同封いたしました。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Jag finns tillgänglig för intervju ...
・・・・日なら伺うことができます。
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Med vänlig hälsning,
敬具
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
敬具
Formální, velmi používané, příjemce známý
Vördsamt,
敬具
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Vänliga hälsningar,
敬具
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem