rumunsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Distinguido Señor:
Stimate Domn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
Stimată Doamnă,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Distinguidos Señores:
Stimate Domn/Doamnă,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
Stimați Domni,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
În atenția cui este interesat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
Stimate Domnule Popescu,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Stimată Doamnă Popescu,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
Stimată Domnișoară Popescu,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Stimată Doamnă Popescu,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimado Sr. Pérez:
Dragă Andrei Popescu,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Quisiera postularme para el puesto de...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mis puntos fuertes son...
Punctele mele forte sunt...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mi área de conocimiento es...
Domeniul meu de bază este...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Tengo un manejo excelente de...
Stăpânesc foarte bine...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Cunosc la nivel mediu...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Sunt un utilizator experimentat de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excelentes habilidades de comunicación
Abilităţi de comunicare excelente.
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Razonamiento deductivo
Gândire deductivă.
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Razonamiento lógico
Gândire logică.
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Capacidad de análisis
Abilităţi analitice.
Schopnost detailně hodnotit
Buena comunicación interpersonal
Abilităţi interpersonale bune.
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Aptitudes de negociación
Abilităţi de negociere
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Habilidad para hablar en público
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Encontrará mi currículo adjunto.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Se despide cordialmente,
Cu stimă,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atentamente,
Cu sinceritate,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respetuosamente,
Cu respect,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Saludos,
Toate cele bune,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem