francouzsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Уважаемый г-н ...
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа...
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Madame, Monsieur,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Прошу принять меня на должность...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Мои сильные стороны:...
Mes qualités principales sont...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Я специализируюсь на...
Mon domaine d'expertise est...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
За время работы в ... я развил свои навыки...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Мой родной язык..., я также говорю по...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Я отлично владею...
J'ai une excellente maîtrise du...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Я свободно говорю по...
J'ai une connaissance pratique de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Я являюсь продвинутым пользователем...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Отличные коммуникативные навыки
Excellentes techniques de communication
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Логическая аргументация
Capacité de déduction
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Логическое мышление
Esprit de logique
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Аналитические способности
Esprit analytique
Schopnost detailně hodnotit
Высокие личностные качества
Compétences relationnelles
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Переговорческие навыки
Compétences en négociation
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Презентационные навыки
Capacités d'exposition
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Я свободен...
Je suis disponible pour un entretien le...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
С уважением...
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением ваш...
Salutations distinguées,
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
С уважением...
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem