japonsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Stimate Domn,
拝啓
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Stimată Doamnă,
拝啓
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Stimate Domn/Doamnă,
拝啓
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Stimați Domni,
拝啓
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
În atenția cui este interesat,
関係者各位
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Stimate Domnule Popescu,
拝啓 
Formální, příjemce muž, jméno známé
Stimată Doamnă Popescu,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Stimată Domnișoară Popescu,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Stimată Doamnă Popescu,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dragă Andrei Popescu,
拝啓
・・・・様
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Aș dori să aplic pentru poziția de...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Punctele mele forte sunt...
私の強みは・・・・
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
・・・・することで貢献することができます。
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Domeniul meu de bază este...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Stăpânesc foarte bine...
・・・・語を話すことができます。
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Cunosc la nivel mediu...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Am...ani de experienţă în domeniul...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Sunt un utilizator experimentat de...
・・・・を使いこなすことができます。
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Abilităţi de comunicare excelente.
コミュニケーション能力
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Gândire deductivă.
演繹的推理力
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Gândire logică.
論理的思考能力
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Abilităţi analitice.
分析能力
Schopnost detailně hodnotit
Abilităţi interpersonale bune.
対人能力
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Abilităţi de negociere
交渉能力
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Abilităţi în adresarea către un public larg.
プレゼンテーション能力
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
履歴書を同封いたしました。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referinţele pot fi solicitate de la...
・・・・から推薦状を頂きました。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
・・・・日なら伺うことができます。
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Cu stimă,
敬具
Formální, jméno příjemce neznámé
Cu sinceritate,
敬具
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cu respect,
敬具
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Toate cele bune,
敬具
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem