polsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Szanowny Panie,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Szanowni Państwo,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Szanowni Państwo,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quem possa interessar,
Szanowni Państwo,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Szanowny Panie,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Szanowny Panie,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Meus pontos fortes são...
Moje mocne strony to ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Eu tenho conhecimento intermediário de...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Eu tenho experiência em /com ...
Biegle posługuję się programem/programami...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excelente habilidade de comunicação
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Raciocínio dedutivo
Rozumowanie dedukcyjne
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Pensamento lógico
Logiczne myślenie
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Habilidades analíticas
Zdolności analityczne
Schopnost detailně hodnotit
Bom relacionamento interpessoal
Zdolności interpersonalne
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Habilidades de negociação
Zdolności negocjacyjne
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Habilidades de comunicação
Umiejętność prezentacji
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Referencje na żądanie.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Referencje na żądanie od ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Estou disponível para entrevista em ..
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Cordialmente,
Z wyrazami szacunku,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atenciosamente,
Z wyrazami szacunku,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Com elevada estima,
Z poważaniem,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Lembranças,
Pozdrawiam,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem