řecky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Szanowny Panie,
Αξιότιμε κύριε,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Szanowni Państwo,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Szanowni Państwo,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Szanowni Państwo,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Szanowny Panie,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Szanowna Pani,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Szanowny Panie,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Moje mocne strony to ...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Η ειδικότητά μου είναι...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Έχω μια καλή γνώση της...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Biegle posługuję się programem/programami...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Rozumowanie dedukcyjne
Επαγωγική λογική
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logiczne myślenie
Λογική σκέψη
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Zdolności analityczne
Αναλυτικές ικανότητες
Schopnost detailně hodnotit
Zdolności interpersonalne
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Zdolności negocjacyjne
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Umiejętność prezentacji
Ικανότητες παρουσίασης
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Referencje na żądanie.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referencje na żądanie od ...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Z wyrazami szacunku,
Με εκτίμηση,
Formální, jméno příjemce neznámé
Z wyrazami szacunku,
Με εκτίμηση,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Z poważaniem,
Με εκτίμηση,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Pozdrawiam,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem