japonsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Szanowny Panie,
拝啓
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Szanowna Pani,
拝啓
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Szanowni Państwo,
拝啓
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Szanowni Państwo,
拝啓
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Szanowni Państwo,
関係者各位
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Szanowny Panie,
拝啓 
Formální, příjemce muž, jméno známé
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Szanowny Panie,
拝啓
・・・・様
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Moje mocne strony to ...
私の強みは・・・・
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
・・・・することで貢献することができます。
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
・・・・語を話すことができます。
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Biegle posługuję się programem/programami...
・・・・を使いこなすことができます。
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
コミュニケーション能力
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Rozumowanie dedukcyjne
演繹的推理力
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logiczne myślenie
論理的思考能力
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Zdolności analityczne
分析能力
Schopnost detailně hodnotit
Zdolności interpersonalne
対人能力
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Zdolności negocjacyjne
交渉能力
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Umiejętność prezentacji
プレゼンテーション能力
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
履歴書を同封いたしました。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Referencje na żądanie.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referencje na żądanie od ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
・・・・日なら伺うことができます。
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Z wyrazami szacunku,
敬具
Formální, jméno příjemce neznámé
Z wyrazami szacunku,
敬具
Formální, velmi používané, příjemce známý
Z poważaniem,
敬具
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Pozdrawiam,
敬具
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem