japonsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Geachte heer
拝啓
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Geachte mevrouw
拝啓
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Geachte heer, mevrouw
拝啓
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Geachte dames en heren
拝啓
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Geachte dames en heren
関係者各位
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Geachte heer Jansen
拝啓 
Formální, příjemce muž, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Beste meneer Jansen
拝啓
・・・・様
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Ik solliciteer naar de functie van ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mijn sterke punten zijn ...
私の強みは・・・・
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
・・・・することで貢献することができます。
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mijn vakgebied is ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
・・・・語を話すことができます。
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Ik beschik over een goede beheersing van ...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Ik heb ... jaren ervaring als ...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Ik beschik over goede kennis van ...
・・・・を使いこなすことができます。
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Uitstekende communicatieve vaardigheden
コミュニケーション能力
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Analytisch denkvermogen
演繹的推理力
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logisch denkvermogen
論理的思考能力
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytische vaardigheden
分析能力
Schopnost detailně hodnotit
Goede intermenselijke vaardigheden
対人能力
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Onderhandelingsvaardigheden
交渉能力
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Presentatievaardigheden
プレゼンテーション能力
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
履歴書を同封いたしました。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
・・・・日なら伺うことができます。
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Met vriendelijke groet,
敬具
Formální, jméno příjemce neznámé
Met vriendelijke groet,
敬具
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hoogachtend,
敬具
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Met de beste groeten,
敬具
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem