finsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Geachte heer
Hyvä Herra,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Geachte mevrouw
Hyvä Rouva,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Geachte heer, mevrouw
Hyvä vastaanottaja,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Geachte heer Jansen
Hyvä herra Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä rouva Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Beste meneer Jansen
Hyvä John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Ik solliciteer naar de functie van ...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mijn sterke punten zijn ...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mijn vakgebied is ...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Minulla on hyvät perustaidot...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Ik beschik over goede kennis van ...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Erinomainen kyky kommunikoida
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Analytisch denkvermogen
Deduktiivinen ajattelu
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logisch denkvermogen
Looginen ajattelu
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytische vaardigheden
Analyyttiset taidot
Schopnost detailně hodnotit
Goede intermenselijke vaardigheden
Hyvät ihmissuhdetaidot
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Onderhandelingsvaardigheden
Neuvottelukyvyt
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Presentatievaardigheden
Esiintymistaidot
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Suosituksia voi pyytää...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Olen saatavilla haastatteluun...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Met vriendelijke groet,
Ystävällisin terveisin,
Formální, jméno příjemce neznámé
Met vriendelijke groet,
Ystävällisin terveisin,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hoogachtend,
Kunnioittavasti,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Met de beste groeten,
Parhain terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem