česky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Geachte heer
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Geachte mevrouw
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Geachte heer, mevrouw
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Geachte dames en heren
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Geachte dames en heren
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Geachte heer Jansen
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Beste meneer Jansen
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Ik solliciteer naar de functie van ...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mijn sterke punten zijn ...
Moje silné stránky jsou...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mijn vakgebied is ...
Moje oblast odborných znalostí je...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Mám výbornou znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Mám znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Ik beschik over goede kennis van ...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Výborné komunikační schopnosti
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Analytisch denkvermogen
Dedukce
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logisch denkvermogen
Logické myšlení
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytische vaardigheden
Analytické schopnosti
Schopnost detailně hodnotit
Goede intermenselijke vaardigheden
Dobré interpersonální schopnosti
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Onderhandelingsvaardigheden
Vyjednávací schopnosti
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Presentatievaardigheden
Prezentační dovednosti
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Ohledně referencí se obraťte na...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Met vriendelijke groet,
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Met vriendelijke groet,
S pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hoogachtend,
S úctou,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Met de beste groeten,
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem