francouzsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Tisztelt Uram!
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Tisztelt Hölgyem!
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Madame, Monsieur,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Tisztelt Smith Úr!
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony!
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony!
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Kedves Smith John!
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Erősségeim ...
Mes qualités principales sont...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Szakterületem a ....
Mon domaine d'expertise est...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Magas szinten beszélek...
J'ai une excellente maîtrise du...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Középszinten beszélek....
J'ai une connaissance pratique de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Je suis un utilisateur confirmé de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Kiváló kommunikációs készség
Excellentes techniques de communication
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deduktív érvelés
Capacité de déduction
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logikus gondolkodás
Esprit de logique
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analitikus készségek
Esprit analytique
Schopnost detailně hodnotit
Jó interperszonális készség
Compétences relationnelles
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Jó tárgyalási készség
Compétences en négociation
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Előadó készség/Prezentációs készség
Capacités d'exposition
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Je suis disponible pour un entretien le...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Tisztelettel,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formální, jméno příjemce neznámé
Tisztelettel,
Salutations distinguées,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Tisztelettel,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Üdvözlettel,
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem