polsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

拝啓
Szanowny Panie,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
拝啓
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
拝啓
Szanowni Państwo,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
拝啓
Szanowni Państwo,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
関係者各位
Szanowni Państwo,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
拝啓 
Szanowny Panie,
Formální, příjemce muž, jméno známé
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
拝啓
・・・・様
Szanowny Panie,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
私の強みは・・・・
Moje mocne strony to ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
・・・・することで貢献することができます。
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
・・・・語を話すことができます。
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
・・・・語の知識も持ち合わせています。
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
・・・・を使いこなすことができます。
Biegle posługuję się programem/programami...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
コミュニケーション能力
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
演繹的推理力
Rozumowanie dedukcyjne
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
論理的思考能力
Logiczne myślenie
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
分析能力
Zdolności analityczne
Schopnost detailně hodnotit
対人能力
Zdolności interpersonalne
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
交渉能力
Zdolności negocjacyjne
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
プレゼンテーション能力
Umiejętność prezentacji
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
履歴書を同封いたしました。
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Referencje na żądanie.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
・・・・から推薦状を頂きました。
Referencje na żądanie od ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
・・・・日なら伺うことができます。
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
敬具
Z wyrazami szacunku,
Formální, jméno příjemce neznámé
敬具
Z wyrazami szacunku,
Formální, velmi používané, příjemce známý
敬具
Z poważaniem,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
敬具
Pozdrawiam,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem