dánsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

拝啓
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
拝啓
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
拝啓
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
拝啓
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
関係者各位
Til hvem dette ankommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
拝啓 
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
拝啓
・・・・様
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
拝啓
・・・・様
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
拝啓
・・・・様
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
拝啓
・・・・様
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Jeg ville søge stillingen som...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
私の強みは・・・・
Mine styrker er...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
・・・・することで貢献することができます。
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mit ekspertområde er...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
・・・・語を話すことができます。
Jeg råder fremragende over...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Jeg har en fungerende viden om...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Jeg har... års erfaring indenfor...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
・・・・を使いこなすことができます。
Jeg er en erfaren bruger af...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
コミュニケーション能力
Fremragende kommunikations evner
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
演繹的推理力
Deduktiv argumentation
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
論理的思考能力
Logisk tænkning
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
分析能力
Analytiske evner
Schopnost detailně hodnotit
対人能力
Gode interpersonel evner
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
交渉能力
Forhandlings evner
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
プレゼンテーション能力
Præsentations evner
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
履歴書を同封いたしました。
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
・・・・から推薦状を頂きました。
Referencer kan rekvieres fra...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
・・・・日なら伺うことができます。
Jeg er ledig til et interview den...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
敬具
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
敬具
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
敬具
Med respekt,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
敬具
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem