česky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

拝啓
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
拝啓
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
拝啓
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
拝啓
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
関係者各位
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
拝啓 
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
拝啓
・・・・様
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
拝啓
・・・・様
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
拝啓
・・・・様
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
拝啓
・・・・様
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
私の強みは・・・・
Moje silné stránky jsou...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
・・・・することで貢献することができます。
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Moje oblast odborných znalostí je...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
・・・・語を話すことができます。
Mám výbornou znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Mám znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
・・・・を使いこなすことができます。
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
コミュニケーション能力
Výborné komunikační schopnosti
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
演繹的推理力
Dedukce
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
論理的思考能力
Logické myšlení
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
分析能力
Analytické schopnosti
Schopnost detailně hodnotit
対人能力
Dobré interpersonální schopnosti
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
交渉能力
Vyjednávací schopnosti
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
プレゼンテーション能力
Prezentační dovednosti
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
履歴書を同封いたしました。
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
・・・・から推薦状を頂きました。
Ohledně referencí se obraťte na...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
・・・・日なら伺うことができます。
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
敬具
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
敬具
S pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
敬具
S úctou,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
敬具
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem