nizozemsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Gentilissimo,
Geachte heer
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Geachte mevrouw
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
Geachte heer, mevrouw
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Geachte dames en heren
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
Geachte dames en heren
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Geachte heer Jansen
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
Beste meneer Jansen
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
In risposta all'annuncio apparso ne...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
I miei punti di forza sono...
Mijn sterke punten zijn ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Mijn vakgebied is ...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Sto imparando...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Sono un(') utente esperto/a di...
Ik beschik over goede kennis van ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Eccellenti doti comunicative
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Capacità deduttive e di ragionamento
Analytisch denkvermogen
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Capacità logiche
Logisch denkvermogen
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Capacità analitiche
Analytische vaardigheden
Schopnost detailně hodnotit
Ottime abilità interpersonali
Goede intermenselijke vaardigheden
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Capacità di negoziazione
Onderhandelingsvaardigheden
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Capacità di presentazione
Presentatievaardigheden
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
In allegato trova il mio cv.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Sono disponibile per un colloquio...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
In fede,
Met vriendelijke groet,
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formální, velmi používané, příjemce známý
I miei più cordiali saluti,
Hoogachtend,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Saluti
Met de beste groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem