anglicky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Gentilissimo,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
In risposta all'annuncio apparso ne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
I would like to apply for the position of…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
I am particularly interested in this job, as…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
I would like to work for you, in order to…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
I miei punti di forza sono...
My strengths are…
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
I would be well suited to the position because…
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
My area of expertise is…
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Whilst working at… I became highly competent in…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Even under pressure I can maintain high standards.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
My native language is…, but I can also speak…
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
I have an excellent command of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Sto imparando...
I have a working knowledge of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
I have …years experience of working…
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Sono un(') utente esperto/a di...
I am an experienced user of…
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
I believe I possess the right combination of...and… .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Eccellenti doti comunicative
Excellent communication skills
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Capacità deduttive e di ragionamento
Deductive reasoning
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Capacità logiche
Logical thinking
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Capacità analitiche
Analytical skills
Schopnost detailně hodnotit
Ottime abilità interpersonali
Good interpersonal skills
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Capacità di negoziazione
Negotiation skills
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Capacità di presentazione
Presentation skills
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
In allegato trova il mio cv.
Please find my résumé / CV attached.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
I can supply references from…if required.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
References can be requested from…
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Sono disponibile per un colloquio...
I am available for interview on…
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
In fede,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordialmente,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
I miei più cordiali saluti,
Respectfully yours,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Saluti
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem