japonsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Hyvä Herra,
拝啓
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Hyvä Rouva,
拝啓
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Hyvä vastaanottaja,
拝啓
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Hyvät vastaanottajat,
拝啓
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Hyvät vastaanottajat,
関係者各位
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Hyvä herra Smith,
拝啓 
Formální, příjemce muž, jméno známé
Hyvä rouva Smith,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Hyvä neiti Smith,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Hyvä neiti / rouva Smith,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Hyvä John Smith,
拝啓
・・・・様
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Kirjoitamme teille liittyen...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Haluaisin hakea ... paikkaa...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Vahvuuksiini kuuluvat...
私の強みは・・・・
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
・・・・することで貢献することができます。
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Asiantuntemukseni keskittyy...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Hallitsen ...kielen loistavasti...
・・・・語を話すことができます。
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Minulla on hyvät perustaidot...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
・・・・を使いこなすことができます。
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Erinomainen kyky kommunikoida
コミュニケーション能力
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deduktiivinen ajattelu
演繹的推理力
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Looginen ajattelu
論理的思考能力
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analyyttiset taidot
分析能力
Schopnost detailně hodnotit
Hyvät ihmissuhdetaidot
対人能力
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Neuvottelukyvyt
交渉能力
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Esiintymistaidot
プレゼンテーション能力
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
履歴書を同封いたしました。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Suosituksia voi pyytää...
・・・・から推薦状を頂きました。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Olen saatavilla haastatteluun...
・・・・日なら伺うことができます。
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Ystävällisin terveisin,
敬具
Formální, jméno příjemce neznámé
Ystävällisin terveisin,
敬具
Formální, velmi používané, příjemce známý
Kunnioittavasti,
敬具
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Parhain terveisin,
敬具
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem