francouzsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Hyvä Herra,
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Hyvä Rouva,
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Hyvä vastaanottaja,
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Hyvät vastaanottajat,
Madame, Monsieur,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Hyvät vastaanottajat,
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Hyvä herra Smith,
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Hyvä rouva Smith,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Hyvä neiti Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Hyvä neiti / rouva Smith,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Hyvä John Smith,
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Kirjoitamme teille liittyen...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Vahvuuksiini kuuluvat...
Mes qualités principales sont...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Asiantuntemukseni keskittyy...
Mon domaine d'expertise est...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Hallitsen ...kielen loistavasti...
J'ai une excellente maîtrise du...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Minulla on hyvät perustaidot...
J'ai une connaissance pratique de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Erinomainen kyky kommunikoida
Excellentes techniques de communication
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deduktiivinen ajattelu
Capacité de déduction
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Looginen ajattelu
Esprit de logique
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analyyttiset taidot
Esprit analytique
Schopnost detailně hodnotit
Hyvät ihmissuhdetaidot
Compétences relationnelles
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Neuvottelukyvyt
Compétences en négociation
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Esiintymistaidot
Capacités d'exposition
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Suosituksia voi pyytää...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Olen saatavilla haastatteluun...
Je suis disponible pour un entretien le...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Ystävällisin terveisin,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formální, jméno příjemce neznámé
Ystävällisin terveisin,
Salutations distinguées,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Kunnioittavasti,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Parhain terveisin,
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem