japonsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Estimata sinjoro,
拝啓
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
拝啓
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
拝啓
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
拝啓
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
関係者各位
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
拝啓 
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
拝啓
・・・・様
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Mi aludas al via reklamo en... de la....
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mi ŝatus labori por vi, por...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Miaj fortoj estas...
私の強みは・・・・
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
・・・・することで貢献することができます。
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mia areo de kompetenteco estas...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mi havas bonegan komandon de...
・・・・語を話すことができます。
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mi havas mezan scion de...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mi havas... jarojn de sperto en...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Mi estas sperta uzanto de...
・・・・を使いこなすことができます。
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Bonegaj komunikadaj kapabloj
コミュニケーション能力
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukta rezonado
演繹的推理力
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logika rezonado
論理的思考能力
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analizaj kapabloj
分析能力
Schopnost detailně hodnotit
Bonaj interhomaj kapabloj
対人能力
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negocadaj kapabloj
交渉能力
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentaj kapabloj
プレゼンテーション能力
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Vi trovos mian karierresumo kune.
履歴書を同封いたしました。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Vi povas akiri referencojn el...
・・・・から推薦状を頂きました。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Mi estas disponebla por intervjuo la...
・・・・日なら伺うことができます。
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Altestime,
敬具
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
敬具
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
敬具
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Ĉion bonan,
敬具
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem