francouzsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Estimata sinjoro,
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Madame, Monsieur,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mi ŝatus labori por vi, por...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Miaj fortoj estas...
Mes qualités principales sont...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mia areo de kompetenteco estas...
Mon domaine d'expertise est...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mi havas bonegan komandon de...
J'ai une excellente maîtrise du...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mi havas mezan scion de...
J'ai une connaissance pratique de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mi havas... jarojn de sperto en...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Mi estas sperta uzanto de...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Excellentes techniques de communication
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukta rezonado
Capacité de déduction
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logika rezonado
Esprit de logique
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analizaj kapabloj
Esprit analytique
Schopnost detailně hodnotit
Bonaj interhomaj kapabloj
Compétences relationnelles
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negocadaj kapabloj
Compétences en négociation
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentaj kapabloj
Capacités d'exposition
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Vi trovos mian karierresumo kune.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Vi povas akiri referencojn el...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Je suis disponible pour un entretien le...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Altestime,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Salutations distinguées,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Ĉion bonan,
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem