nizozemsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Kære Hr.,
Geachte heer
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Kære Fru.,
Geachte mevrouw
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Kære Hr./Fru.,
Geachte heer, mevrouw
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Kære Hr./Fru.,
Geachte dames en heren
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Til hvem dette ankommer,
Geachte dames en heren
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Kære Hr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formální, příjemce muž, jméno známé
Kære Fru. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Kære Frk. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Kære Fr. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Kære John Smith,
Beste meneer Jansen
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Jeg ville søge stillingen som...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mine styrker er...
Mijn sterke punten zijn ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mit ekspertområde er...
Mijn vakgebied is ...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Jeg råder fremragende over...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Jeg har en fungerende viden om...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Jeg har... års erfaring indenfor...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jeg er en erfaren bruger af...
Ik beschik over goede kennis van ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Fremragende kommunikations evner
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deduktiv argumentation
Analytisch denkvermogen
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logisk tænkning
Logisch denkvermogen
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytiske evner
Analytische vaardigheden
Schopnost detailně hodnotit
Gode interpersonel evner
Goede intermenselijke vaardigheden
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Forhandlings evner
Onderhandelingsvaardigheden
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Præsentations evner
Presentatievaardigheden
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referencer kan rekvieres fra...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Jeg er ledig til et interview den...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Med venlig hilsen
Met vriendelijke groet,
Formální, jméno příjemce neznámé
Med venlig hilsen
Met vriendelijke groet,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med respekt,
Hoogachtend,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Med venlig hilsen
Met de beste groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem