esperantsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
我看到您于...在...上登的招聘信息
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
我想申请...一职
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

我对此工作很感兴趣,因为...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我想为您工作,因为...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
我的强项是...
Miaj fortoj estas...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
我很适合这个职位,因为...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
我的专长是…
Mia areo de kompetenteco estas...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
即使在压力下我也能保持高标准。
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

我的母语是...,但我也会说...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
我熟练掌握...
Mi havas bonegan komandon de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
我能用...语进行工作交流
Mi havas mezan scion de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
我在...领域有...年工作经验
Mi havas... jarojn de sperto en...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
我是...的熟练使用者
Mi estas sperta uzanto de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
我相信我是...和...技能的良好结合
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
出色的沟通技能
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
演绎推理能力
Dedukta rezonado
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
逻辑性思考
Logika rezonado
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
分析技能
Analizaj kapabloj
Schopnost detailně hodnotit
良好的人际交往技能
Bonaj interhomaj kapabloj
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
谈判技能
Negocadaj kapabloj
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
观点陈述能力
Prezentaj kapabloj
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
附件中含有我的个人简历。
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
可以从...处获得推荐信
Vi povas akiri referencojn el...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
我可以在...的时候接受面试
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
此致
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Altestime,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
祝好
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem