bab.la fráze - Přihláška

Kategorie Přihlášky a životopisy je věnována běžným frázím a výrazům, které můžeme nalézt v různých dokumentech, jako je životopis, referenční dopis či motivační dopis. Pro tyto příležitosti použijte tento frázový slovník, který vám pomůže vylepšit vaše přihlášky, či další oficiální žádosti.

Celou jednu kategorii jsme věnovali frázím používané v životopisech a přihláškách. Existuje pouze málo příkladů, kde se napsaná slova čtou tak důkladně jako v těchto dokumentech. Použití akurátní formy může rozhodnout, zda vás pozvou, či nepozvou na pohovor.

Jak odkazovat na vaše vzdělání a jak zapsat osobní údaje se může lišit v závislosti na jazyku a zemi. Nejvíce používané fráze, které by od vás zaměstnavatel mohl očekávat, jsou obsaženy v tomto slovníku. Kromě toho podkategorie pro referenční dopisy zahrnuje šablony jak definovat dovednosti, či hodnotit vykonané úkoly.

Váš motivační dopis o vás hodně odhalí: jak píšete, jak strukturujete své myšlenky, jak prioritizujete a mnoho dalšího. Váš pravopis a gramatika musí být stejně důkladná a přesná, jak kdyby to psal rodilý mluvčí, se kterým pravděpodobně ucházíte o stejnou pozici. Díky našim příkladovým testům pro průvodní a motivační dopisy se můžeš naučit klíčové výrazy a fráze, které recruiteři očekávají v tvém motivačním dopisu, a díky čemuž bude tvá žádost přitažlivější. Jak by si měl oslovit příjemce? Jaký je nejlepší způsob, jak ukončit dopis? Jak to uděláš, když neznáš jméno člověka, který bude tvůj dopis číst? Všechny tyto aspekty se tady můžete dozvědět, a to v několik jazycích.

Životopisy se také řídí různými řády a tradicemi, které jsou závislé na zemi, ve které máte v úmyslu pracovat. Váš životopis by měl být lokalizován, abyste se vyhnuli nedorozuměním a presentovali sami sebe v pozitivním světle. Pořadí jednotlivých kategorií, formátování času, jména vašich zaměstnavatelů - všechno by mělo být v souladu s očekáváním personálních manažerů. Jak popisuješ svojí profesionální zkušenost? Jak představuješ své předchozí zaměstnavatele? Vyhněte se proto všem možným přešlapům vedle za každou cenu.Navrhované kategorie a překlady vám může také připomenout něco, co jste původně zapomněli zmínit. Ujistěte se, že jste prošli všechny kategorie ohledně životopisů, abyste se objevili na předních místech mezi všemi přihláškami.

Potřebujete napsat referenční dopis v cizím jazyce, anebo potřebujete přeložit ten, který jste obdrželi při práci v zahraničí? Potom vám sekce Referenční dopis přijde vhod: Referenční dopisy se až na pár detailů sotva liší. Struktura a syntax jsou ve většině případů velmi podobné. Tato sekce ohledně doporučujících dopisů vám pomůže přeložit tyto dopisy v co nejkratším čase s použitím stejné terminologie. Z kulturního hlediska, tónu a formy se oslovení může dost lišit od jedné zemi k druhé. Některé budou více zdrženlivější ohledně úspěchů a osobních kvalit, zatímco ostatní budou plné chvály. Je nezbytné, aby dané doporučení bylo předáno v očekávané formě.

Přejeme ti mnoho úspěchu s tvojí přihláškou a doufáme, že již z dálky vyzařuje jazykovou obratností.