anglicky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Používá se pro pogratulování novomanželům
¡Felicitaciones por el gran paso!
Congratulations on tying the knot!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
¡Felicitaciones por el gran "sí"!
Congratulations on saying your "I do's"!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Felicitaciones a la novia y al novio por su feliz unión.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

¡Felicitaciones por su / tu compromiso!
Congratulations on your engagement!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Les deseo a ambos todo lo mejor en su compromiso y para el futuro.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Felicitaciones por su compromiso. Espero que ambos sean muy felices juntos.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Felicitaciones por su compromiso. Espero que se hagan muy felices uno al otro.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Felicitaciones por su compromiso. ¿Ya tienen una fecha para el gran evento?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

¡Feliz día!
Birthday greetings!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
¡Feliz cumpleaños!
Happy Birthday!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
¡Feliz cumpleaños!
Many happy returns!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Te deseo toda la felicidad en este día especial.
Wishing you every happiness on your special day.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Espero que todos tus deseos se hagan realidad. ¡Feliz cumpleaños!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Te deseo toda la felicidad que este día pueda traer. ¡Qué tengas un excelente cumpleaños!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
¡Feliz aniversario!
Happy Anniversary!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
¡Felicitaciones por su(s)...!
Happy…Anniversary!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
Después de... años aún tan unidos como siempre. ¡Feliz aniversario!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
¡Felicitaciones por sus bodas de porcelana!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
¡Felicitaciones por sus bodas de plata!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
¡Felicitaciones por sus bodas de rubí!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
¡Felicitaciones por sus bodas de perla!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
¡Felicitaciones por sus bodas de coral!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
¡Felicitaciones por sus bodas de oro!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
¡Felicitaciones por sus bodas de diamante!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Qué te mejores pronto.
Get well soon.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
Espero que tengas una pronta y rápida mejoría
I hope you make a swift and speedy recovery.
Standardní přání k uzdravení
Esperamos que estés de pie y como nuevo(a) muy pronto.
We hope that you will be up and about in no time.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Mis pensamientos están contigo. Espero que te mejores pronto.
Thinking of you. May you feel better soon.
Standardní přání k uzdravení
Por parte de todos en..., esperamos que te mejores pronto.
From everybody at…, get well soon.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Qué te mejores pronto. Todos en... te envían cariños.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Felicitaciones por...
Congratulations on…
Standardní fráze k blahopřání
Te deseo la mejor de las suertes y todo el éxito en...
I wish you the best of luck and every success in…
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Te deseo todo el éxito en...
I wish you every success in…
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Quisiéramos enviar nuestras felicitaciones por...
We would like to send you our congratulations on…
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Bien hecho. Felicitaciones por...
Well done on…
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
¡Felicitaciones por pasar tu examen de conducir!
Congratulations on passing your driving test!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Bien hecho. Sabíamos que podías lograrlo.
Well done. We knew you could do it.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
¡Felicitaciones!
Congrats!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

¡Felicitaciones por tu graduación!
Congratulations on your graduation!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
¡Felicitaciones por pasar tus exámenes!
Congratulations on passing your exams!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
¡Eres un genio! ¡Felicitaciones por esa calificación!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Felicitaciones por haber obtenido tu máster y buena suerte en el mundo laboral.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Felicitaciones por tus excelentes resultados en los exámenes y los mejores deseos para el futuro.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Felicitaciones por los resultados en tus exámenes. Te deseo lo mejor en tus estudios futuros.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Felicitaciones por haber entrado a la universidad. ¡Qué la pases bien!
Well done on getting into University. Have a great time!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

Estamos profundamente afectados por escuchar sobre la muerte repentina de X y quisiéramos ofrecer nuestro más sincero pésame.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
Lamentamos escuchar sobre su/tu pérdida.
We are so very sorry to hear about your loss.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Te/Le ofrezco mis más sinceras condolencias en este triste día.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Estamos abatidos y tristes por la muerte de su/ tu hijo/hija/esposo/esposa, X.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Por favor acepta/acepte nuestras más sinceras condolencias en estos difíciles momentos.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Nuestros pensamientos están contigo/con usted y con tu/su familia en estos momentos tan difíciles.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo en...
We wish you the best of luck in your new job at…
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
De parte de todos en..., te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo puesto en...
We wish you the best of luck in your new position of…
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Te deseamos todo el éxito en este nuevo paso en tu carrera.
We wish you every success for your latest career move.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
¡Felicitaciones por ese trabajo!
Congratulations on getting the job!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Buena suerte en tu primer día en...
Good luck on your first day at…
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

Estamos encantados de escuchar sobre el nacimiento de su bebé. Felicitaciones.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
¡Felicitaciones por la llegada del nuevo bebé/de la nueva bebé!
Congratulations on your new arrival!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Por la nueva mamá. Felicitaciones por tu bebé.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
¡Felicitaciones por la llegada de su hermoso/hermosa bebé!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Por los orgullosos padres de... Felicitaciones por su recién nacido/nacida. Estoy seguro(a) que serán unos maravillosos padres.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Muchas gracias por...
Many thanks for…
Používá se jako obecná děkovná zpráva
Me gustaría agradecerte/agradecerle en nombre de mi esposo/esposa y en mi nombre...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
Sinceramente no sé cómo agradecerte por...
I really don't know how to thank you for…
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Como una pequeña muestra de gratitud...
As a small token of our gratitude…
Používá se při dávání dárku jako poděkování
Quisiera extender nuestros más sinceros agradecimientos para... por...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Estamos muy agradecidos con ustedes/contigo por...
We are very grateful to you for…
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Ni siquiera lo menciones. Por el contrario, gracias a ti.
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

¡Feliz Navidad! / ¡Feliz Año Nuevo!
Season's greetings from…
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
¡Felices Pascuas!
Happy Easter!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
¡Feliz día de Acción de Gracias!
Happy Thanksgiving!
Používá se v USA v období díkuvzdání
¡Feliz Año Nuevo!
Happy New Year!
Používá se při slavení Nového roku
¡Felices Fiestas!
Happy Holidays!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
¡Feliz Hanukkah!
Happy Hanukkah!
Používá se při slavení chanuky
Feliz Diwali. Espero que este Diwali brille como nunca.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Používá se při oslavě Diwali
¡Feliz Navidad!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku