korejsky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
결혼을 너무너무 축하한다!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
약혼을 축하드립니다!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
생일 축하합니다!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Gefeliciteerd met je verjaardag!
생일 축하!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Nog vele jaren!
행복한 생일날 되세요!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
기념일을 축하드립니다!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
행복한 ... 기념일 되세요!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Beterschap.
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Standardní přání k uzdravení
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Standardní přání k uzdravení
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Van harte gefeliciteerd met ...
...를 축하합니다.
Standardní fráze k blahopřání
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Ik wens jou alle succes met ...
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
...를 축하드립니다.
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Gefeliciteerd met ...
...를 했다니, 축하드립니다.
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Gefeli!
축하!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
졸업을 축하합니다!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
안타까운 마음을 전합니다.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
하는 일마다 성공하길 바래.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
새 직장 얻은 것 축하해!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Hartelijk bedankt voor ...
깊은 감사드립니다.
Používá se jako obecná děkovná zpráva
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Als blijk van onze dankbaarheid ...
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Používá se při dávání dárku jako poděkování
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Fijne feestdagen wensen ...
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Vrolijk Pasen!
행복한 부활절 되세요!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Fijne Thanksgiving!
행복한 추수감사절 되세요!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Gelukkig Nieuwjaar!
행복한 새해 되세요!
Používá se při slavení Nového roku
Fijne feestdagen!
행복한 휴일되세요!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Fijne Chanoeka!
행복한 하누카 되세요!
Používá se při slavení chanuky
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Používá se při oslavě Diwali
Prettige Kerstdagen! / Zalig Kerstfeest!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku