esperantsky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Používá se pro pogratulování novomanželům
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Používá se pro pogratulování novomanželům
결혼을 너무너무 축하한다!
Gratulojn pro ligante la nodon!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Gratulojn pro diri "jes"!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

약혼을 축하드립니다!
Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

생일 축하합니다!
Feliĉan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
생일 축하!
Feliĉan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
행복한 생일날 되세요!
Feliĉan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
기념일을 축하드립니다!
Feliĉa datreveno!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
행복한 ... 기념일 되세요!
Feliĉa... datreveno!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Saniĝus baldaŭ.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Standardní přání k uzdravení
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Standardní přání k uzdravení
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

...를 축하합니다.
Gratulojn pro...
Standardní fráze k blahopřání
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Mi deziras al vi sukceson en...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
...를 축하드립니다.
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
...를 했다니, 축하드립니다.
Bonege por...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Gratulojn por vian veturantan teston!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
축하!
Feliĉoj!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

졸업을 축하합니다!
Gratulojn pro via diplomiĝo!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Bonege kun via ekzameno!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
안타까운 마음을 전합니다.
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
하는 일마다 성공하길 바래.
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
새 직장 얻은 것 축하해!
Gratuloj por akirai la laboron!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Bona fortuno sur via unua tago en...
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Gratulojn pro via nova alveno!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

깊은 감사드립니다.
Multajn dankojn por...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Ni tre dankas vin pro...
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

...에서 보내는 시즌 축하 인사
Sezonaj salutoj el...
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
행복한 부활절 되세요!
Feliĉan Paskon!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
행복한 추수감사절 되세요!
Feliĉan Dankofeston
Používá se v USA v období díkuvzdání
행복한 새해 되세요!
Feliĉan Novjaron!
Používá se při slavení Nového roku
행복한 휴일되세요!
Feliĉaj Ferioj!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
행복한 하누카 되세요!
Feliĉa Hanukkah!
Používá se při slavení chanuky
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Feliĉa Divali al vi.
Používá se při oslavě Diwali