anglicky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Používá se pro pogratulování novomanželům
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Používá se pro pogratulování novomanželům
결혼을 너무너무 축하한다!
Congratulations on tying the knot!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Congratulations on saying your "I do's"!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

약혼을 축하드립니다!
Congratulations on your engagement!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

생일 축하합니다!
Birthday greetings!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
생일 축하!
Happy Birthday!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
행복한 생일날 되세요!
Many happy returns!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Wishing you every happiness on your special day.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
기념일을 축하드립니다!
Happy Anniversary!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
행복한 ... 기념일 되세요!
Happy…Anniversary!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Get well soon.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Standardní přání k uzdravení
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
We hope that you will be up and about in no time.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Thinking of you. May you feel better soon.
Standardní přání k uzdravení
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
From everybody at…, get well soon.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

...를 축하합니다.
Congratulations on…
Standardní fráze k blahopřání
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
I wish you the best of luck and every success in…
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
I wish you every success in…
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
...를 축하드립니다.
We would like to send you our congratulations on…
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
...를 했다니, 축하드립니다.
Well done on…
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Congratulations on passing your driving test!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Well done. We knew you could do it.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
축하!
Congrats!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

졸업을 축하합니다!
Congratulations on your graduation!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Congratulations on passing your exams!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Well done on getting into University. Have a great time!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
안타까운 마음을 전합니다.
We are so very sorry to hear about your loss.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
We wish you the best of luck in your new job at…
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
We wish you the best of luck in your new position of…
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
하는 일마다 성공하길 바래.
We wish you every success for your latest career move.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
새 직장 얻은 것 축하해!
Congratulations on getting the job!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Good luck on your first day at…
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Congratulations on your new arrival!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

깊은 감사드립니다.
Many thanks for…
Používá se jako obecná děkovná zpráva
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
I really don't know how to thank you for…
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
As a small token of our gratitude…
Používá se při dávání dárku jako poděkování
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
We are very grateful to you for…
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

...에서 보내는 시즌 축하 인사
Season's greetings from…
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
행복한 부활절 되세요!
Happy Easter!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
행복한 추수감사절 되세요!
Happy Thanksgiving!
Používá se v USA v období díkuvzdání
행복한 새해 되세요!
Happy New Year!
Používá se při slavení Nového roku
행복한 휴일되세요!
Happy Holidays!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
행복한 하누카 되세요!
Happy Hanukkah!
Používá se při slavení chanuky
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Používá se při oslavě Diwali