česky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde.
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour votre mariage.
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Félicitations à vous deux !
Gratulujeme ke svatbě!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Félicitations pour vous être dit "oui" !
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Félicitations aux jeunes mariés pour leur heureuse union.
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Félicitations pour tes fiançailles !
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Je vous souhaite le meilleur pour vos fiançailles et tout ce qui vous attend.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Félicitations pour vos fiançailles. J'espère que vous serez très heureux ensemble.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Félicitations pour vos fiançailles. J'espère que vous vous rendrez extrêmement heureux l'un l'autre.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Félicitations pour vos fiançailles. Avez-vous déjà fixé la date du grand jour ?
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Bon anniversaire !
Všechno nejlepší k narozeninám!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Joyeux anniversaire !
Všechno nejlepší k narozeninám!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Plein de bonnes choses en cette occasion !
Hodně štěstí a zdraví!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Je te souhaite plein de bonheur en cette journée spéciale.
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Que tous tes désirs se réalisent. Joyeux anniversaire !
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Je te souhaite tout plein de bonheur en cette journée particulière. Passe une merveilleuse journée !
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Joyeux anniversaire !
Hodně štěstí k výročí!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Joyeux ...(ème) anniversaire de mariage !
Hodně štěstí k... výročí!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
... années et toujours ensemble. Heureux anniversaire !
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Félicitations pour vos noces de porcelaine !
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Félicitations pour vos noces d'argent !
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Félicitations pour vos noces d'émeraude !
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Félicitations pour vos noces de perle !
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Félicitations pour vos noces de rubis !
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Félicitations pour vos noces d'or !
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Félicitations pour vos noces de diamant !
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Prompt rétablissement.
Uzdrav se brzy.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
Rétablis-toi vite.
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Standardní přání k uzdravení
Nous espérons que tu seras sur pieds d'ici peu.
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Je pense à toi et espère que tu te sentiras mieux très bientôt.
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Standardní přání k uzdravení
De la part de tout le monde à ..., prompt rétablissement.
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Rétablis-toi vite. Toute le monde à... t’envoie ses amitiés.
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Félicitations pour...
Blahopřejeme k...
Standardní fráze k blahopřání
Je te souhaite bonne chance et tout le succès que tu mérites dans...
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Je te souhaite tout le succès possible dans...
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Nous voudrions te féliciter pour...
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Bien joué pour...
Dobrá práce na...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Félicitations pour ton permis de conduire !
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Bien joué. Nous savions que tu pouvais le faire.
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Félicitations !
Gratulujeme!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Félicitations pour ton diplôme !
Gratulujeme k promoci!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Félicitations pour tes examens !
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Quelle flèche tu fais ! Bien joué pour ton examen !
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Félicitations pour l'obtention de ton Master et bonne chance dans le monde du travail.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Bien joué pour les examens et bonne chance pour le futur.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Félicitations pour tes examens et bonne chance dans ta future carrière professionnelle.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Félicitations pour ton entrée à l'université. Profites-en bien !
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

Nous sommes sous le choc d'apprendre le décès si soudain de... et nous souhaitons vous offrir tous nos vœux de condoléances.
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
Nous sommes sincèrement désolés d'apprendre la disparition de...
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Je vous envoie mes condoléances les plus sincères en ce moment de deuil.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Nous avons été bouleversés par le décès prématuré de votre fils / fille / époux / épouse, ...
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
En ces moments difficiles nous tenions à vous faire part de nos sincères condoléances.
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Nos pensées sont avec vous et votre famille en ce moment difficile que représente la disparition d'un être cher.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

Nous te souhaitons bonne chance dans ton nouveau travail chez...
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
De notre part à touche chez..., nous te souhaitons bonne chance dans ton nouveau travail.
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
Nous te souhaitons bonne chance dans ton nouveau poste en tant que...
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Nous te souhaitons beaucoup de succès dans cette prochaine étape professionnelle.
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Félicitations pour avoir décroché ce poste !
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Bonne chance pour ta première journée chez...
Hodně štěstí první den v...
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

Nous sommes ravis d'apprendre la naissance de votre petit garçon / petite fille. Félicitations.
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Félicitations pour la nouvelle arrivée dans votre famille !
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
À la jeune maman, meilleurs vœux à ton fils / ta fille et à toi-même.
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Félicitations pour la naissance de votre petit garçon / petite fille !
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Aux très fiers parents de..., félicitations à l'occasion de cet heureux événement. Savourez ces moments de bonheur.
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Merci beaucoup pour...
Mnohokrát děkuji za...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
Je voudrais te remercier de la part de mon époux/épouse et moi-même...
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
Je ne sais pas comment te remercier pour...
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Une petit quelque chose en guise de reconnaissance...
Jako malý projev naší vděčnosti...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
Nous voudrions vraiment remercier... du fond du cœur pour...
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Nous te sommes très reconnaissants pour...
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
N'en parlons pas. Au contraire, c'est à moi de te remercier !
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Joyeux Noël et Bonne Année de la part de...
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Joyeux Noël et Bonne Année !
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Joyeuses Pâques !
Veselé Velikonoce!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Joyeux Thanksgiving !
Šťastné díkuvzdání!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Bonne Année !
Šťastný Nový rok!
Používá se při slavení Nového roku
Bonnes fêtes de fin d'année !
Šťastné svátky!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Joyeux Hanukkah !
Šťastnou chanuku!
Používá se při slavení chanuky
Joyeux Diwali. Que la lumière soit dans vos cœurs pour une année entière.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Používá se při oslavě Diwali
Joyeux Noël !
Veselé Vánoce!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Joyeux Noël et Bonne Année !
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku