švédsky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn pro ligante la nodon!
Grattis till giftermålet!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Gratulojn pro diri "jes"!
Grattis till att ni sagt ja!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Gratulationer till bruden och brudgummen med anledning av deras äktenskapliga förbindelse.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Grattis till förlovningen!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Lyckönskningar till er båda med anledning av er förlovning och allt som ligger framför er.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer bli mycket lyckliga tillsammans.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer att vara till mycket glädje för varandra.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt datum för er stora dag?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Feliĉan naskiĝtagon!
Födelsedagshälsningar!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
Grattis på födelsedagen!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
Ha den äran!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Jag hoppas att alla dina önskningar går i uppfyllelse. Grattis på födelsedagen!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. Ha en underbar födelsedag!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa datreveno!
Grattis på årsdagen!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa... datreveno!
Grattis på er ...-års bröllopsdag!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
... år och fortfarande starka tillsammans. Ha en trevlig bröllopsdag!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Grattis på er porslinsbröllopsdag!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Grattis på er silverbröllopsdag!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Grattis på er rubinbröllopsdag!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Grattis på er pärlbröllopsdag!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Grattis på er korallbröllopsdag!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Grattis på er guldbröllopsdag!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Grattis på er diamantbröllopsdag!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Saniĝus baldaŭ.
Krya på dig!
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Jag hoppas att du tillfrisknar snabbt.
Standardní přání k uzdravení
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Vi hoppas att du blir frisk på nolltid.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Tänker på dig. Jag hoppas att du mår bättre snart.
Standardní přání k uzdravení
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Från alla på/hos ..., krya på dig.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Krya på dig. Alla här tänker på dig.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Gratulojn pro...
Gratulationer på/till ...
Standardní fráze k blahopřání
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Jag önskar dig lycka till med ...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Mi deziras al vi sukceson en...
Jag önskar dig all framgång i ...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Vi vill skicka våra gratulationer med anledning av ...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Bonege por...
Bra gjort med ...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Gratulojn por vian veturantan teston!
Grattis till avklarad uppkörning!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Bra jobbat. Vi visste att du skulle klara av det.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Feliĉoj!
Grattis!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Gratulojn pro via diplomiĝo!
Grattis till examen!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Grattis till de godkända examensproven!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Bonege kun via ekzameno!
Vem är smartast i världen? Bra jobbat med tentan!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Grattis till att du fått din magisterexamen och lycka till i arbetslivet.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Grattis till studenten och lycka till i framtiden.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Grattis till studentexamen. Jag önskar dig lycka till i din framtida karriär.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Bra jobbat med att komma in på universitetet. Njut av din studietid!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Vi är alla djupt chockade över att höra om ...s plötsliga bortgång och vi delar er sorg.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Vi är alla så ledsna över ...s bortgång.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Tillåt mig att framföra mina djupaste kondoleanser med anledning av denna sorgens dag.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son / dotter / make / maka ...s tragiska bortgång.
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Vänligen ta emot vårt djupaste och varmaste deltagande i denna svåra stund.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Våra tankar är med dig och din familj i denna mycket svåra stund.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb på/hos ...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med ditt nya jobb.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Vi önskar dig lycka till med din nya tjänst som ...
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Vi önskar dig lycka till med ditt senaste kliv på karriärstegen.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Gratuloj por akirai la laboron!
Grattis till det nya jobbet!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Bona fortuno sur via unua tago en...
Lycka till på din första dag på/hos ...
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Vi blev så glada att höra om födelsen av er nyfödde pojke / nyfödda flicka. Grattis!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Gratulojn pro via nova alveno!
Grattis till familjens nytillskott!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till dig och din son / dotter.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Grattis till er nyfödde vackra gosse / nyfödda vackra tös!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Till ...s mycket stolta föräldrar. Grattis till nytillskottet. Jag är säker på att ni kommer att bli underbara föräldrar.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Multajn dankojn por...
Tusen tack för ...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Min man/fru och jag skulle vilja tacka dig ...
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Jag vet verkligen inte hur jag ska kunna tacka dig tillräckligt för ...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Som ett litet tecken på vår tacksamhet ...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Vi vill framföra våra varmaste tack till ... för ...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Ni tre dankas vin pro...
Vi är mycket tacksamma för att du ...
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Ingen orsak. Vi borde tvärtom tacka dig!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Sezonaj salutoj el...
God Jul och Gott Nytt År önskar ...
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
God Jul och Gott Nytt År!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Paskon!
Glad Påsk!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Feliĉan Dankofeston
Glad tacksägelse!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Feliĉan Novjaron!
Gott Nytt År!
Používá se při slavení Nového roku
Feliĉaj Ferioj!
God helg!/God Jul och Gott Nytt År!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Feliĉa Hanukkah!
Trevlig hanukka!
Používá se při slavení chanuky
Feliĉa Divali al vi.
Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som tidigare.
Používá se při oslavě Diwali
Feliĉan Kristnaskon!
God Jul!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
God Jul och Gott Nytt År!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku