španělsky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn pro ligante la nodon!
¡Felicitaciones por el gran paso!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Gratulojn pro diri "jes"!
¡Felicitaciones por el gran "sí"!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Felicitaciones a la novia y al novio por su feliz unión.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
¡Felicitaciones por su / tu compromiso!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Les deseo a ambos todo lo mejor en su compromiso y para el futuro.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Felicitaciones por su compromiso. Espero que ambos sean muy felices juntos.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Felicitaciones por su compromiso. Espero que se hagan muy felices uno al otro.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Felicitaciones por su compromiso. ¿Ya tienen una fecha para el gran evento?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Feliĉan naskiĝtagon!
¡Feliz día!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
¡Feliz cumpleaños!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
¡Feliz cumpleaños!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Te deseo toda la felicidad en este día especial.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Espero que todos tus deseos se hagan realidad. ¡Feliz cumpleaños!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Te deseo toda la felicidad que este día pueda traer. ¡Qué tengas un excelente cumpleaños!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa datreveno!
¡Feliz aniversario!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa... datreveno!
¡Felicitaciones por su(s)...!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
Después de... años aún tan unidos como siempre. ¡Feliz aniversario!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
¡Felicitaciones por sus bodas de porcelana!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
¡Felicitaciones por sus bodas de plata!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
¡Felicitaciones por sus bodas de rubí!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
¡Felicitaciones por sus bodas de perla!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
¡Felicitaciones por sus bodas de coral!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
¡Felicitaciones por sus bodas de oro!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
¡Felicitaciones por sus bodas de diamante!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Saniĝus baldaŭ.
Qué te mejores pronto.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Espero que tengas una pronta y rápida mejoría
Standardní přání k uzdravení
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Esperamos que estés de pie y como nuevo(a) muy pronto.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Mis pensamientos están contigo. Espero que te mejores pronto.
Standardní přání k uzdravení
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Por parte de todos en..., esperamos que te mejores pronto.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Qué te mejores pronto. Todos en... te envían cariños.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Gratulojn pro...
Felicitaciones por...
Standardní fráze k blahopřání
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Te deseo la mejor de las suertes y todo el éxito en...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Mi deziras al vi sukceson en...
Te deseo todo el éxito en...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Quisiéramos enviar nuestras felicitaciones por...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Bonege por...
Bien hecho. Felicitaciones por...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Gratulojn por vian veturantan teston!
¡Felicitaciones por pasar tu examen de conducir!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Bien hecho. Sabíamos que podías lograrlo.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Feliĉoj!
¡Felicitaciones!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Gratulojn pro via diplomiĝo!
¡Felicitaciones por tu graduación!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
¡Felicitaciones por pasar tus exámenes!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Bonege kun via ekzameno!
¡Eres un genio! ¡Felicitaciones por esa calificación!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Felicitaciones por haber obtenido tu máster y buena suerte en el mundo laboral.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Felicitaciones por tus excelentes resultados en los exámenes y los mejores deseos para el futuro.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Felicitaciones por los resultados en tus exámenes. Te deseo lo mejor en tus estudios futuros.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Felicitaciones por haber entrado a la universidad. ¡Qué la pases bien!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Estamos profundamente afectados por escuchar sobre la muerte repentina de X y quisiéramos ofrecer nuestro más sincero pésame.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Lamentamos escuchar sobre su/tu pérdida.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Te/Le ofrezco mis más sinceras condolencias en este triste día.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Estamos abatidos y tristes por la muerte de su/ tu hijo/hija/esposo/esposa, X.
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Por favor acepta/acepte nuestras más sinceras condolencias en estos difíciles momentos.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Nuestros pensamientos están contigo/con usted y con tu/su familia en estos momentos tan difíciles.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo en...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
De parte de todos en..., te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo puesto en...
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Te deseamos todo el éxito en este nuevo paso en tu carrera.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Gratuloj por akirai la laboron!
¡Felicitaciones por ese trabajo!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Bona fortuno sur via unua tago en...
Buena suerte en tu primer día en...
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Estamos encantados de escuchar sobre el nacimiento de su bebé. Felicitaciones.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Gratulojn pro via nova alveno!
¡Felicitaciones por la llegada del nuevo bebé/de la nueva bebé!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Por la nueva mamá. Felicitaciones por tu bebé.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
¡Felicitaciones por la llegada de su hermoso/hermosa bebé!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Por los orgullosos padres de... Felicitaciones por su recién nacido/nacida. Estoy seguro(a) que serán unos maravillosos padres.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Multajn dankojn por...
Muchas gracias por...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Me gustaría agradecerte/agradecerle en nombre de mi esposo/esposa y en mi nombre...
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Sinceramente no sé cómo agradecerte por...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Como una pequeña muestra de gratitud...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Quisiera extender nuestros más sinceros agradecimientos para... por...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Ni tre dankas vin pro...
Estamos muy agradecidos con ustedes/contigo por...
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Ni siquiera lo menciones. Por el contrario, gracias a ti.
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Sezonaj salutoj el...
¡Feliz Navidad! / ¡Feliz Año Nuevo!
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Paskon!
¡Felices Pascuas!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Feliĉan Dankofeston
¡Feliz día de Acción de Gracias!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Feliĉan Novjaron!
¡Feliz Año Nuevo!
Používá se při slavení Nového roku
Feliĉaj Ferioj!
¡Felices Fiestas!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Feliĉa Hanukkah!
¡Feliz Hanukkah!
Používá se při slavení chanuky
Feliĉa Divali al vi.
Feliz Diwali. Espero que este Diwali brille como nunca.
Používá se při oslavě Diwali
Feliĉan Kristnaskon!
¡Feliz Navidad!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku