německy | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Die allerbesten Wünsche zur Hochzeit, viel Freude und Glück.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn pro ligante la nodon!
Herzlichen Glückwunsch zu Eurer Hochzeit!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Gratulojn pro diri "jes"!
Wir gratulieren zu Eurem Ja-Wort!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Wir gratulieren der Braut und dem Bräutigam ganz herzlich zur Hochzeit!
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Herzlichen Glückwunsch zu Eurer Verlobung!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Herzlichen Glückwunsch zu Eurer Verlobung und alles Gute für Eure gemeinsame Zukunft!
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung! Bleibt so glücklich wie Ihr heute seid.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung! Mögt Ihr gemeinsam glücklich werden.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung! Habt Ihr schon entschieden, wann die Hochzeit stattfinden wird?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Feliĉan naskiĝtagon!
Glückwunsch zum Geburtstag!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
Alles Gute zum Geburtstag!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Alles Gute zu Deinem Ehrentag.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Mögen all Deine Wünsche in Erfüllung gehen. Alles Gute zum Geburtstag!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Alles Glück der Welt wünsche ich Dir an diesem Tag. Genieße Deinen Geburtstag!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa datreveno!
Alles Gute zum Jahrestag!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa... datreveno!
Alles Gute zum ... Jahrestag!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
... Jahre und immer noch wie am ersten Tag. Alles Gute zum Jahrestag!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Herzlichen Glückwunsch zur Porzellanhochzeit!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Herzlichen Glückwunsch zur Silberhochzeit!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Herzlichen Glückwunsch zur Rubinhochzeit!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Herzlichen Glückwunsch zur Perlenhochzeit!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Herzlichen Glückwunsch zur Leinwandhochzeit!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Hochzeit!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Herzlichen Glückwunsch zur Diamantenen Hochzeit!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Saniĝus baldaŭ.
Gute Besserung!
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Ich hoffe auf Deine rasche und baldige Genesung.
Standardní přání k uzdravení
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Wir hoffen, dass Du im Nu wieder auf die Beine kommst.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Ich denke an Dich. Ich hoffe, dass es Dir bald wieder besser geht.
Standardní přání k uzdravení
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Alle bei... wünschen Dir gute Besserung.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Gute Besserung! Jeder hier bei... grüßt Dich herzlich.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Gratulojn pro...
Herzlichen Glückwunsch zu...
Standardní fráze k blahopřání
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Ich wünsche Dir viel Glück und viel Erfolg bei...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Mi deziras al vi sukceson en...
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Wir möchten Dir ganz herzlich zu ... gratulieren.
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Bonege por...
Glückwunsch zu...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Gratulojn por vian veturantan teston!
Herzlichen Glückwunsch zur bestandenden Fahrprüfung!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Glückwunsch! Wir wussten, dass Du es schaffst.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Feliĉoj!
Gratuliere!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Gratulojn pro via diplomiĝo!
Herzlichen Glückwunsch zum Studienabschluss!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Herzlichen Glückwünsch zur bestandenen Prüfung!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Bonege kun via ekzameno!
Was bist Du für ein cleveres Kerlchen! Glückwunsch zur bestandenen Prüfung!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Masterstudiums und viel Glück in der Arbeitswelt.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Glückwunsch zu den großartigen Prüfungsergebnissen und alles Gute für die Zukunft.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Herzlichen Glückwunsch zu Deinen Prüfungsergebnissen und alles Gute für Deine zukünftige Karriere!
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Glückwunsch zur Aufnahme an der Universität. Viel Spaß!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Wir sind alle tief erschüttert über den plötzlichen Tod von... und möchten Dir unser aufrichtiges Beileid aussprechen.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Mit tiefer Trauer haben wir von Deinem schmerzlichen Verlust erfahren.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Ich möchte Dir meine aufrichtige Anteilnahme an diesem dunklen Tag aussprechen.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Wir sind erschüttert und zutiefst betrübt über den vorzeitigen Tod Deines Sohns/Deiner Tocher/Deines Ehemanns/Deiner Ehefrau, ... .
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
An diesem schweren Tag möchten wir Dir unser aufrichtiges und tief empfundenes Beileid aussprechen.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Unsere Gedanken begleiten Dich und Deine Familie durch die schwere Zeit des Verlustes.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Wir wünschen Dir viel Erfolg in Deiner neuen Arbeit bei...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Alle bei... wünschen Dir viel Erfolg bei Deiner neuen Arbeit.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Wir wünschen Dir viel Erfolg in Deiner neuen Position als...
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Wir wünschen Dir viel Erfolg mit Deinem jüngsten Karriere-Schritt.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Gratuloj por akirai la laboron!
Herzlichen Glückwunsch zur neuen Position!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Bona fortuno sur via unua tago en...
Viel Glück an Deinem ersten Arbeitstag bei...
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Wir haben uns sehr über die Geburt Eures kleinen Jungen/Mädchens gefreut. Wir gratulieren!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Gratulojn pro via nova alveno!
Wir gratulieren zu Eurem Neuankömmling!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
An die glückliche Mutter. Herzliche Grüße an Dich und Deinen Sohn/Deine Tochter.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Herzlichen Glückwunsch zur Geburt Eures süßen kleinen Jungen/Mädchens!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
An die stolzen Eltern von... . Ich gratuliere zu Eurem Neuankömmling. Ich bin sicher, dass Ihr wundervolle Eltern sein werdet.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Multajn dankojn por...
Vielen Dank für...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Ich möchte Dir/Euch im Namen meines Mannes/meiner Frau und mir danken...
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Ich weiss wirklich nicht, wie ich Dir für ... danken soll.
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Als kleines Zeichen unserer Dankbarkeit...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Wir möchten ... unseren herzlichen Dank für ... aussprechen.
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Ni tre dankas vin pro...
Wir sind Dir sehr dankbar, dass...
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Nichts zu danken! Im Gegenteil: Wir haben Dir zu danken!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Sezonaj salutoj el...
Frohe Feiertage wünschen...
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Paskon!
Frohe Ostern!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Feliĉan Dankofeston
Frohes Erntedankfest!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Feliĉan Novjaron!
Frohes neues Jahr!
Používá se při slavení Nového roku
Feliĉaj Ferioj!
Frohe Feiertage!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Feliĉa Hanukkah!
Frohe Chanukka!
Používá se při slavení chanuky
Feliĉa Divali al vi.
Frohes Diwali! Möge dieses Diwali so leuchtend wie immer sein.
Používá se při oslavě Diwali
Feliĉan Kristnaskon!
Frohe Weihnachten!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku