francouzsky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour votre mariage.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn pro ligante la nodon!
Félicitations à vous deux !
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Gratulojn pro diri "jes"!
Félicitations pour vous être dit "oui" !
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Félicitations aux jeunes mariés pour leur heureuse union.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Félicitations pour tes fiançailles !
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Je vous souhaite le meilleur pour vos fiançailles et tout ce qui vous attend.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Félicitations pour vos fiançailles. J'espère que vous serez très heureux ensemble.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Félicitations pour vos fiançailles. J'espère que vous vous rendrez extrêmement heureux l'un l'autre.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Félicitations pour vos fiançailles. Avez-vous déjà fixé la date du grand jour ?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Feliĉan naskiĝtagon!
Bon anniversaire !
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
Joyeux anniversaire !
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
Plein de bonnes choses en cette occasion !
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Je te souhaite plein de bonheur en cette journée spéciale.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Que tous tes désirs se réalisent. Joyeux anniversaire !
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Je te souhaite tout plein de bonheur en cette journée particulière. Passe une merveilleuse journée !
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa datreveno!
Joyeux anniversaire !
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa... datreveno!
Joyeux ...(ème) anniversaire de mariage !
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
... années et toujours ensemble. Heureux anniversaire !
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Félicitations pour vos noces de porcelaine !
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Félicitations pour vos noces d'argent !
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Félicitations pour vos noces d'émeraude !
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Félicitations pour vos noces de perle !
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Félicitations pour vos noces de rubis !
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Félicitations pour vos noces d'or !
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Félicitations pour vos noces de diamant !
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Saniĝus baldaŭ.
Prompt rétablissement.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Rétablis-toi vite.
Standardní přání k uzdravení
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Nous espérons que tu seras sur pieds d'ici peu.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Je pense à toi et espère que tu te sentiras mieux très bientôt.
Standardní přání k uzdravení
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
De la part de tout le monde à ..., prompt rétablissement.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Rétablis-toi vite. Toute le monde à... t’envoie ses amitiés.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Gratulojn pro...
Félicitations pour...
Standardní fráze k blahopřání
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Je te souhaite bonne chance et tout le succès que tu mérites dans...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Mi deziras al vi sukceson en...
Je te souhaite tout le succès possible dans...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Nous voudrions te féliciter pour...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Bonege por...
Bien joué pour...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Gratulojn por vian veturantan teston!
Félicitations pour ton permis de conduire !
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Bien joué. Nous savions que tu pouvais le faire.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Feliĉoj!
Félicitations !
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Gratulojn pro via diplomiĝo!
Félicitations pour ton diplôme !
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Félicitations pour tes examens !
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Bonege kun via ekzameno!
Quelle flèche tu fais ! Bien joué pour ton examen !
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Félicitations pour l'obtention de ton Master et bonne chance dans le monde du travail.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Bien joué pour les examens et bonne chance pour le futur.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Félicitations pour tes examens et bonne chance dans ta future carrière professionnelle.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Félicitations pour ton entrée à l'université. Profites-en bien !
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Nous sommes sous le choc d'apprendre le décès si soudain de... et nous souhaitons vous offrir tous nos vœux de condoléances.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Nous sommes sincèrement désolés d'apprendre la disparition de...
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Je vous envoie mes condoléances les plus sincères en ce moment de deuil.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Nous avons été bouleversés par le décès prématuré de votre fils / fille / époux / épouse, ...
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
En ces moments difficiles nous tenions à vous faire part de nos sincères condoléances.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Nos pensées sont avec vous et votre famille en ce moment difficile que représente la disparition d'un être cher.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Nous te souhaitons bonne chance dans ton nouveau travail chez...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
De notre part à touche chez..., nous te souhaitons bonne chance dans ton nouveau travail.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Nous te souhaitons bonne chance dans ton nouveau poste en tant que...
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Nous te souhaitons beaucoup de succès dans cette prochaine étape professionnelle.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Gratuloj por akirai la laboron!
Félicitations pour avoir décroché ce poste !
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Bona fortuno sur via unua tago en...
Bonne chance pour ta première journée chez...
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Nous sommes ravis d'apprendre la naissance de votre petit garçon / petite fille. Félicitations.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Gratulojn pro via nova alveno!
Félicitations pour la nouvelle arrivée dans votre famille !
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
À la jeune maman, meilleurs vœux à ton fils / ta fille et à toi-même.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Félicitations pour la naissance de votre petit garçon / petite fille !
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Aux très fiers parents de..., félicitations à l'occasion de cet heureux événement. Savourez ces moments de bonheur.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Multajn dankojn por...
Merci beaucoup pour...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Je voudrais te remercier de la part de mon époux/épouse et moi-même...
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Je ne sais pas comment te remercier pour...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Une petit quelque chose en guise de reconnaissance...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Nous voudrions vraiment remercier... du fond du cœur pour...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Ni tre dankas vin pro...
Nous te sommes très reconnaissants pour...
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
N'en parlons pas. Au contraire, c'est à moi de te remercier !
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Sezonaj salutoj el...
Joyeux Noël et Bonne Année de la part de...
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Joyeux Noël et Bonne Année !
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Paskon!
Joyeuses Pâques !
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Feliĉan Dankofeston
Joyeux Thanksgiving !
Používá se v USA v období díkuvzdání
Feliĉan Novjaron!
Bonne Année !
Používá se při slavení Nového roku
Feliĉaj Ferioj!
Bonnes fêtes de fin d'année !
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Feliĉa Hanukkah!
Joyeux Hanukkah !
Používá se při slavení chanuky
Feliĉa Divali al vi.
Joyeux Diwali. Que la lumière soit dans vos cœurs pour une année entière.
Používá se při oslavě Diwali
Feliĉan Kristnaskon!
Joyeux Noël !
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Joyeux Noël et Bonne Année !
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku