dánsky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn pro ligante la nodon!
Tillykke med at I er blevet gift.
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Gratulojn pro diri "jes"!
Tillykke med at I har sagt ja til hinanden!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Tillykke til bruden og gommen og deres lykkelige ægteskab.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Tillykke med jeres forlovelse.
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Jeg ønsker jer begge held og lykke med jeres forlovelse og alt hvad der ligger forude.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Tillykke med jeres forlovelse. Jeg håber I begge vil være meget lykkelige sammen.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Tillykke med jeres forlovelse. Jeg håber I vil gøre hinanden ovenud lykkelige.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Tillykke med jeres forlovelse. Har I besluttet jer for en dato endnu?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Feliĉan naskiĝtagon!
Fødselsdagshilsner!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
Tillykke med fødselsdagen!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
Tillykke med dagen!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Jeg ønsker dig al lykke på din specielle dag.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Må alle dine ønsker gå i opfyldelse. Tillykke med fødselsdagen!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Jeg ønsker dig al den lykke denne specielle dag kan bringe. Have en vidunderlig fødselsdag!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa datreveno!
Tillykke med jubilæet!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa... datreveno!
Tillykke... bryllup!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
... år og stadig i fuld vigør. Have et fantastisk jubilæum!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Tillykke med Porcelænsbrylluppet!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Tillykke med Sølvbrylluppet!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Tillykke med Rubinbrylluppet!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Tillykke med Perlebrylluppet!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Tillykke med Koralbrylluppet!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Tillykke med Guldbrylluppet!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Tillykke med Diamantbrylluppet!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Saniĝus baldaŭ.
Bliv rask snart.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Jeg håber du kommer dig hurtigt og snarligt.
Standardní přání k uzdravení
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Vi håber du på benene igen snart.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Tænker på dig. Håber du får det bedre snart.
Standardní přání k uzdravení
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Fra alle på..., Få det bedre snart.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Få det bedre snart. Alle tænker på dig her.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Gratulojn pro...
Tillykke med...
Standardní fráze k blahopřání
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Jeg ønsker dig al held og lykke og succes i...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Mi deziras al vi sukceson en...
Jeg ønsker dig al succes i...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Vi vil gerne ønske dig tillykke med...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Bonege por...
Godt gået med....
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Gratulojn por vian veturantan teston!
Tillykke med din bestået køreprøve!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Godt gået. Vi vidste du kunne gøre det.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Feliĉoj!
Tillykke!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Gratulojn pro via diplomiĝo!
Tillykke med din dimission!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Tillykke med beståelsen af eksamen!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Bonege kun via ekzameno!
Hvem er en klog kanin? Topkarakter, godt gået.
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Tillykke med kandidaten og held og lykke i arbejdsverdenen.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Tillykke med de fantastiske eksamensresultater og held og lykke i fremtiden.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Tillykke med eksamensresultaterne. Jeg ønsker dig held og lykke i din fremtidige karriere.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Tillykke med universitetspladsen. Have det fantastisk!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Vi er alle dybt chokeret over at høre om... pludselige død og vi vil gerne vise vores dybeste sympati.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Vi er så kede af at høre om dit tab.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Jeg byder dig min dybeste kondolencer på denne mørke dag.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Vi var forstyrret og kede af at høre om din søns/datters/mands/kones alt for tidlig død,...
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Modtag venligst vores dybeste og mest dybtfølte kondolencer på dette vanskelige tidspunkt.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Vores tanker er med dig og din familie i denne svære tid.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Vi ønsker dig al held og lykke med dit nye arbejde hos...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Fra alle hos..., vi ønsker dig al held og lykke i dit nye arbejde.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Vi ønsker dig al held og lykke i din nye stilling som...
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Vi ønsker dig al succes i dit seneste karriere træk.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Gratuloj por akirai la laboron!
Tillykke med arbejdet!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Bona fortuno sur via unua tago en...
Held og lykke på din første dag hos...
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Vi var henrykte over at høre om fødslen af jeres nye baby. Tillykke.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Gratulojn pro via nova alveno!
Tillykke med jeres nyankomne!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Til den nye mor. De bedste ønsker til dig og din søn/datter.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Tillykke med ankomsten af jeres nye smukke baby!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Til de meget stolte forældre... . Tillykke med jeres nyankomne. Jeg er sikker på I vil være vidunderlige forældre.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Multajn dankojn por...
Mange tak for...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Jeg vil gerne takke dig på vegne af min mand/kone og mig selv...
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Jeg ved virkelig ikke hvordan jeg skal takke dig for...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Som et lille symbol på vores taknemmelighed...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Vi vil gerne vise vores varmeste tak til... for...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Ni tre dankas vin pro...
Vi er dig meget taknemmelige for at...
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Ingen årsag. Tværtimod: vi burde takke dig!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Sezonaj salutoj el...
Glædelig Jul fra...
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Glædelig Jul og Godt Nytår!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Paskon!
God Påske!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Feliĉan Dankofeston
Glædelig Thanksgiving!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Feliĉan Novjaron!
Godt Nytår!
Používá se při slavení Nového roku
Feliĉaj Ferioj!
God Jul og Godt Nytår!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Feliĉa Hanukkah!
Glædelig Hanukkah!
Používá se při slavení chanuky
Feliĉa Divali al vi.
Glædelig Diwali til dig. Må denne Diwali være ligeså strålende som altid.
Používá se při oslavě Diwali
Feliĉan Kristnaskon!
Glædelig Jul! / God Jul!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
God Jul og et Godt Nytår!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku