čínsky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
祝贺,愿你们幸福快乐。
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
致以我对你们婚姻最真诚的祝福。
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn pro ligante la nodon!
恭喜喜结连理!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Gratulojn pro diri "jes"!
祝你们百年好合!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
恭祝新郎新娘永结同心。
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
恭喜你们订婚!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
祝贺你们订婚并一切顺利。
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
恭喜订婚,我祝你们永远快乐幸福。
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
恭喜订婚,我祝你们彼此永远甜蜜幸福。
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
恭喜你们订婚,大喜之日确定了吗?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Feliĉan naskiĝtagon!
生日问候!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
生日快乐!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
笑口常开!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
祝你在这特别的日子里快乐幸福。
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
愿你心想事成,生日快乐!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
祝你在这特别的一天开心幸福,生日快乐!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa datreveno!
纪念日快乐!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa... datreveno!
...纪念日快乐!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
经过...年你们的婚姻一如既往,周年纪念日快乐!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
瓷婚纪念日快乐!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
银婚纪念日快乐!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
红宝石婚纪念日快乐!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
珍珠婚纪念日快乐!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
珊瑚婚纪念日快乐!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
金婚纪念日快乐!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
钻石婚纪念日快乐!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Saniĝus baldaŭ.
早日康复
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
希望你早日康复。
Standardní přání k uzdravení
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
我们祝愿你尽快康复。
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
挂念你,愿你早日康复。
Standardní přání k uzdravení
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
来自...每个人的祝福,早日康复。
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
早日康复,这里的每个人都送上他们的祝福。
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Gratulojn pro...
祝愿你...
Standardní fráze k blahopřání
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
祝福你一切顺利并在...方面成功
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Mi deziras al vi sukceson en...
我祝你在...方面成功
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
我们就...向你表示祝贺
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Bonege por...
...做得好!
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Gratulojn por vian veturantan teston!
恭喜通过驾照考试!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
做得好!我们就知道你能做到。
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Feliĉoj!
恭喜!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Gratulojn pro via diplomiĝo!
恭喜毕业!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
恭喜通过考试!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Bonege kun via ekzameno!
谁这么聪明,考试考得真棒!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
恭喜获得硕士学位,祝你工作一切顺利。
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
恭喜你获得出色的考试成绩并祝未来一切顺利。
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
恭喜通过考试,祝你事业一切顺利。
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
恭喜进入大学!祝一切顺利!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
听到...突然逝去的消息我们都很震惊,谨致以深切的同情和问候。
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
听到您亲人逝去的消息我们都非常遗憾。
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
在这悲伤的日子里,我向你致以最深切的哀悼。
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
我们对您儿子/女儿/丈夫/妻子...的不幸逝世感到非常难过。
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
在这最艰难的时刻,请接受我们最深切和诚挚的哀悼。
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
在这最艰难的时刻,我们和您还有您的家人在一起。
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
祝你在...的新工作一切顺利
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
从你在...,我们祝你在新工作中一切顺利。
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
我们祝你在...该职位中一切顺利
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
我们祝您在新的工作中圆满顺利。
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Gratuloj por akirai la laboron!
恭喜获得这个工作!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Bona fortuno sur via unua tago en...
祝在...的第一天工作顺利
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
很高兴获知您喜添贵子/千金,恭喜。
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Gratulojn pro via nova alveno!
恭喜喜得贵子/千金。
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
致刚升格为妈妈:致以对您与您的儿子/女子真诚的祝福。
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
恭喜您喜获贵子/千金。
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
致...的值得骄傲的父母:恭喜您新添贵子/千金,我确信你们将是出色的家长。
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Multajn dankojn por...
谢谢...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
我想代表我丈夫/妻子和我自己表达对...的感谢
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
我真不知道怎么感谢您...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
为表达我们的心意...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
我们想就...对...表达我们最衷心的感谢
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Ni tre dankas vin pro...
对...我们非常感谢你
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
不用客气,相反,我们应该谢谢你!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Sezonaj salutoj el...
来自...的节日问候
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
圣诞快乐,新年快乐!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Paskon!
复活节快乐!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Feliĉan Dankofeston
感恩节快乐!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Feliĉan Novjaron!
新年快乐!
Používá se při slavení Nového roku
Feliĉaj Ferioj!
假日愉快!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Feliĉa Hanukkah!
光明节快乐!
Používá se při slavení chanuky
Feliĉa Divali al vi.
祝你排灯节快乐!愿此排灯节光明永驻。
Používá se při oslavě Diwali
Feliĉan Kristnaskon!
圣诞节快乐!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
圣诞节快乐,新年快乐!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku