česky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulojn pro ligante la nodon!
Gratulujeme ke svatbě!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Gratulojn pro diri "jes"!
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Feliĉan naskiĝtagon!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉan naskiĝtagon!
Hodně štěstí a zdraví!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa datreveno!
Hodně štěstí k výročí!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Feliĉa... datreveno!
Hodně štěstí k... výročí!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Saniĝus baldaŭ.
Uzdrav se brzy.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Standardní přání k uzdravení
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Standardní přání k uzdravení
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Gratulojn pro...
Blahopřejeme k...
Standardní fráze k blahopřání
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Mi deziras al vi sukceson en...
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Bonege por...
Dobrá práce na...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Gratulojn por vian veturantan teston!
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Feliĉoj!
Gratulujeme!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Gratulojn pro via diplomiĝo!
Gratulujeme k promoci!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Bonege kun via ekzameno!
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Gratuloj por akirai la laboron!
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Bona fortuno sur via unua tago en...
Hodně štěstí první den v...
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Gratulojn pro via nova alveno!
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Multajn dankojn por...
Mnohokrát děkuji za...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Jako malý projev naší vděčnosti...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Ni tre dankas vin pro...
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Sezonaj salutoj el...
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Feliĉan Paskon!
Veselé Velikonoce!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Feliĉan Dankofeston
Šťastné díkuvzdání!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Feliĉan Novjaron!
Šťastný Nový rok!
Používá se při slavení Nového roku
Feliĉaj Ferioj!
Šťastné svátky!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Feliĉa Hanukkah!
Šťastnou chanuku!
Používá se při slavení chanuky
Feliĉa Divali al vi.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Používá se při oslavě Diwali
Feliĉan Kristnaskon!
Veselé Vánoce!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku