esperantsky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulujeme ke svatbě!
Gratulojn pro ligante la nodon!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Gratulojn pro diri "jes"!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Všechno nejlepší k narozeninám!
Feliĉan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Všechno nejlepší k narozeninám!
Feliĉan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Hodně štěstí a zdraví!
Feliĉan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Hodně štěstí k výročí!
Feliĉa datreveno!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Hodně štěstí k... výročí!
Feliĉa... datreveno!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Uzdrav se brzy.
Saniĝus baldaŭ.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Standardní přání k uzdravení
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Standardní přání k uzdravení
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Blahopřejeme k...
Gratulojn pro...
Standardní fráze k blahopřání
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Mi deziras al vi sukceson en...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Dobrá práce na...
Bonege por...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Gratulojn por vian veturantan teston!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Gratulujeme!
Feliĉoj!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Gratulujeme k promoci!
Gratulojn pro via diplomiĝo!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Bonege kun via ekzameno!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Gratuloj por akirai la laboron!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Hodně štěstí první den v...
Bona fortuno sur via unua tago en...
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Gratulojn pro via nova alveno!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Mnohokrát děkuji za...
Multajn dankojn por...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Jako malý projev naší vděčnosti...
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Ni tre dankas vin pro...
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Sezonaj salutoj el...
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Veselé Velikonoce!
Feliĉan Paskon!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Šťastné díkuvzdání!
Feliĉan Dankofeston
Používá se v USA v období díkuvzdání
Šťastný Nový rok!
Feliĉan Novjaron!
Používá se při slavení Nového roku
Šťastné svátky!
Feliĉaj Ferioj!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Šťastnou chanuku!
Feliĉa Hanukkah!
Používá se při slavení chanuky
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Feliĉa Divali al vi.
Používá se při oslavě Diwali
Veselé Vánoce!
Feliĉan Kristnaskon!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku