anglicky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Gratulujeme ke svatbě!
Congratulations on tying the knot!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Congratulations on saying your "I do's"!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Congratulations on your engagement!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Všechno nejlepší k narozeninám!
Birthday greetings!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Všechno nejlepší k narozeninám!
Happy Birthday!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Hodně štěstí a zdraví!
Many happy returns!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Wishing you every happiness on your special day.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Hodně štěstí k výročí!
Happy Anniversary!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Hodně štěstí k... výročí!
Happy…Anniversary!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Uzdrav se brzy.
Get well soon.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
Doufám, že se rychle uzdravíš.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Standardní přání k uzdravení
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
We hope that you will be up and about in no time.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Thinking of you. May you feel better soon.
Standardní přání k uzdravení
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
From everybody at…, get well soon.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Blahopřejeme k...
Congratulations on…
Standardní fráze k blahopřání
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
I wish you the best of luck and every success in…
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
I wish you every success in…
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
We would like to send you our congratulations on…
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Dobrá práce na...
Well done on…
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Congratulations on passing your driving test!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Well done. We knew you could do it.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Gratulujeme!
Congrats!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Gratulujeme k promoci!
Congratulations on your graduation!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Congratulations on passing your exams!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Well done on getting into University. Have a great time!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
We are so very sorry to hear about your loss.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
We wish you the best of luck in your new job at…
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
We wish you the best of luck in your new position of…
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
We wish you every success for your latest career move.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Congratulations on getting the job!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Hodně štěstí první den v...
Good luck on your first day at…
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Congratulations on your new arrival!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Mnohokrát děkuji za...
Many thanks for…
Používá se jako obecná děkovná zpráva
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
I really don't know how to thank you for…
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Jako malý projev naší vděčnosti...
As a small token of our gratitude…
Používá se při dávání dárku jako poděkování
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
We are very grateful to you for…
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Season's greetings from…
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Veselé Velikonoce!
Happy Easter!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Šťastné díkuvzdání!
Happy Thanksgiving!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Šťastný Nový rok!
Happy New Year!
Používá se při slavení Nového roku
Šťastné svátky!
Happy Holidays!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Šťastnou chanuku!
Happy Hanukkah!
Používá se při slavení chanuky
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Používá se při oslavě Diwali
Veselé Vánoce!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku